-   กระโดดเชือก

 

      -   กาฟักไข่
      -   ขี่ม้าส่งเมือง         -   งูกินหาง
      -   ชักคะเย่อ         -   เดินกระลา
      -   เพลงเต้นกำ ( รำเคียว )         -   โพงพาง
      -   ม้าก้ายกล้วย         -   มอญซ่อนผ้า
      -   รีรีข้าวสาร         -   ลิงชิงหลัก
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความระเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพท. นครสวรรค์ เขต 1
การแข่งขันการสร้างเว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง