ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตะกร้าสานเชือกฟาง

รายละเอียด
วิธีการถักร้อยตะกร้าปอฟางมาจากกลุ่มแม่บ้านบึงบ้าน ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี เมือปี ๒๕๕๓ ขณะนี้ได้มีการฝึกสอนให้กลุ่มแม่บ้านหมู่ที ๔ ตำบลระหานบ้างแล้ว มีจำนวนประมาณ ๖-๗ ราย วัสดุในการทำตะกร้าปอฟางถักได้แก่ โครงตะกร้า (เป็นเหล็ก) ปอฟางชนิดเส้นกลม ซึ่งถักร้อยปอฟางกับโครงตะกร้าสามารถทำได้หลายราย เช่น ลายผีเสื้อลายข้าวหลามตัด ลายมังกร ลายม้าน้ำ ลายรูปหัวใจ เป็นต้น สำหรับราคาที่จำหน่ายแล้วแต่ขนาดของผลิตภัณฑ์และความยากของการถักร้อย โดยสรุปราคา ๒๐๐ – ๖๐๐ บาท / ใบ และใช้เวลาในการทำประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ต่อตะกร้า ๑ ใบ

ประโยชน์ของการสานตะกร้า
1 เป็นอาชีพเสริมทำให้มีรายได้มากขึ้น
2 ทำให้เราฝึกอาชีพติดตัวไป
3 เพื่อนำตะกร้ามาใช้สอยแบบที่เราไม่ต้องไปซื้อ

สถานที่ตั้ง
นางโฉม ทายา และนางสาหร่าย ยิ่งยงเมธี
เลขที่ 124/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4
ตำบล ระหาน อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร
ที่มา: www.m-culture.in.th/album/91961/ตะกร้าสานเชือกฟาง

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์