ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ตารางเวลาการแข่งขันล่าสุด ล่าสุด วันที่ 5/09/2555 เวลา 17.00 น.
การแข่งขันค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ล่าสุด วันที่ 5/09/2555 เวลา 18.20 น
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
สรุปรายการแข่งขันแต่ละโรงเรียน
เกณฑ์การแข่งขันปี 2555  [1]  |  [2]  |  [3]

 หนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ | หนังสือที่เกี่ยวข้อง | [1] | หนังสือเชิญประชุม |
กรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint)รายการนักเรียนเรียนร่วม (เพิ่มเติม)

กรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายการนักเรียนเรียนร่วม (เพิ่มเติม)

 หนังสือ เรื่อง การรับเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศผลการแข่งขัน | เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนนครสวรรค์
 
สรุปผลการแข่งขันสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด | หนังสือนำ

รายการแข่งขันสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      1. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) | ผลการแข่งขัน |
      2. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน |
      3. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. ต้น | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด |
      4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. ปลาย | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด | |
      5. การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด |
 
      6. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด |
      7. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor | ผลการแข่งขัน |
      8. การสร้าง Webpage ประเภท CMS | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด |
      9. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน |
 
    10. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น | ผลการแข่งขัน |
    11. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย | ผลการแข่งขัน |
    12. การประกวดการตัดต่อภาพยนตร์ | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด |
    13. การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน | ผลการแข่งขันรวมทั้งจังหวัด |

รายการแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนหนองบัวเป็นผู้รวบรวม
    14. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น | ผลการแข่งขัน |
    15. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย | ผลการแข่งขัน |
    16. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น | ผลการแข่งขัน |
    17. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย | ผลการแข่งขัน |
    18. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม | ผลการแข่งขัน |
    19. การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ม.ต้น  และ ม.ปลาย | ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

รายการแข่งขันเฉพาะนักเรียนเรียนร่วม
    20. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) | ผลการแข่งขัน |
    21. การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ผลการแข่งขัน |


ขอขอบคุณครูสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมพ. 42 นครสวรรค์ ทุกท่าน
 
         ในนามของศูนย์ฯ ขอขอบคุณครูสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมพ. 42 นครสวรรค์ ทุกท่าน
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์