เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
เตาย่างประหยัดพลังงาน
เตาเศรษฐกิจ
เตาเผาขยะชุมชน
เตา SME
เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

         
          เตาย่างประหยัดพลังงาน


          เตาย่างประหยัดพลังงาน จะสร้างจากถังน้ำมัน 200 ลิตร ผ่านครึ่งและพื้นที่เป็นมีรังผึ้งรองถ่านอยู่ภายในเพื่อเว้นระยะระหว่างกันเตาและถ่านไฟ มีตะแกรงสำหรับย่างให้สุดอยู่เหนือเตาและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพความร้อนให้สูงขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน ป้องกันการสูญเสียความร้อน ผ่าผนังเตาและก๊าซไอเสียลดการสูญเสียที่วัดไม่ได้ เช่น ความชื้นของเชื้อเพลิง ความร้อนที่หลุดไปรอยรั่วและพื้นที่เปิดของหน้าเตาซึ่งสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเตาย่างทั่วไปได้ ด้วยการหุ้มฉนวนที่ไม่ติดไฟรอบๆผิวนอกของเตา ส่วนก๊าซไอเสียที่เกิดจากอากาศส่วนเกินสู่ห้องเผาไหม้มากเกินไป เป็นปัญหาที่ค่อยข้างยากต่อการแก้ไข เนื่องจากลักษณะเตาเปิดช่อง เขี่ยเถ้าถ่านมีขนาดกว้าง จึงควรสร้างฝาครอบเหนือตะแกรงย่างเพื่อให้ระบบเผาไหม้มิดชิดมากขึ้น
         ประโยชน์ที่ได้รับ
        ในยุคน้ำมันขึ้นติดเพดาน หากหันมาช่วยกันปรับนิดเปลี่ยนหน่อยส่งเสริมให้กิจกรรมหรือกิจการขายอาหารปิ้งย่าง เอื้อต่อการประหยัดพลังงานมากขึ้น ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายหลักลงไปได้ไม่น้อย อาทิ ร้านขายไก่ย่างต้องย่างไก่ 2 ครั้ง/วันเป็นจำนวน 5 วัน/สัปดาห์ แต่ครั้งในการจุดไฟใช้ถ่านประมาณ 3 กิโลกรัม สมมติราคาถ่านกิโลกรัมละ 6 บาท จะมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 9400 บาท/ปี แต่ถ้าหากใช้เตาย่างไก่ประหยัดพลังงานนี้จะประหยัดถ่านได้จากเดิมถึง 83% ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 7740 บาท/ปี
        ส่วนประกอบของเตาย่างประหยัดพลังงาน
        ส่วนที่
1 ฝาครอบ
              - เป็นฝาครอบที่ทำขึ้นมาเพื่อครอบปิดส่วนเปิดของหน้าเตา เหนือตะแกรงย่าง เพื่อกักเก็บแก๊สร้อนไว้ใช้งานก่อนจะปล่อยออกไป ฝานี้อาจสร้างได้ง่ายๆ จากถัง 200 ลิตร ใช้ตัดอีกส่วนหนึ่งไปทำตัวเตานั่นเอง โดยฝาครอบนี้อาจประกอบกับตัวเตาโดยใช้บานพับ

       ส่วนที่ 2 ช่องหน้าต่าง
            - เป็นช่องหน้าต่างเล็กๆ ติดอยู่กับฝาครอบตัวใหญ่ โดยอาจใช้บานพับเป็นตัวประกอบซึ่งจะทำให้สามารถปิดเปิดได้ขณะใช้งาน เพื่อยื่นมือเข้าไปจัดเรียงหรือพลิกไม้ไก่ได้โดยไม่จำเป็นต้องยกฝากครอบอันใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมาก อีกทั้งการเลือกเปิดหน้าต่างบานเล็กๆ เท่าที่จำเป็นนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้แก๊สร้อนหลุดรั่วโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
      ส่วนที่ 3 ปล่อยควัน
       - เพื่อระบายไอเสียออกจากเตาอย่าง การต่อท่อไอเสียนี้นอกจากเป็นการควบคุมอัตราการไหลของแก๊สร้อนไม่ให้ไหลออกเร็วเกินไปแล้วยังเป็นการลดพิษ ลดความรำคาญจากควันที่ตามปกติมักฟุ้งกระจายได้อีกด้วย
     ส่วน 4 ชั้นตัวถังของเตาแบบใหม่
            - โดยจะออกแบบให้มี 3 ชั้น เพื่อลดการสูญเสียของความร้อนจากผิวเตา โดยชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 นั้น เพื่อความสะดวกอาจสร้างมาจากถังเหล็ก 200 ลิตร ผ่าครึ่งสองส่วนซ้อมกัน ส่วนชั้นที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง ชั้นที่ 1 และ 3 นั้นอาจเป็นวัสดุฉนวนใดๆ ก็ตาม ที่สามารถทนความร้อนได้ประมาณ 400-500 องศาเซลเซียสด้วย (อุณหภูมิในเตาประมาณ 400-500 องศาเซลเซียสและที่ผิวด้านนอกของถังชั้นในประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส) ในที่นี้เพื่อความประหยัดอาจใช้ดินเหนียวผสมเถ้าแกลบและน้ำให้เข้ากัน (ส่วนผสมนี้นิยมใช้ในการก่อเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ) แล้วนำมาพอกระหว่างผนังเตาทั้งสอง อย่างไรก็ตามไม่ควรพอกให้หนาเกินไปนัก เพราะจะทำให้ต้องสูญเสียความร้อนไปกับความจุดความร้อนของดินที่มากเกินไป

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์