ี่ ข้อมูลของฉัน

ชื่อ – นามสกุล นางสาว ทิชากร บุญชู                                                            

ชื่อเล่น แอม   อายุ 16 ปี                                                                         เ

กิดวัน อาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2539                                                 

สถานที่เกิด โรงพยาบาล แม่และเด็ก                                                       

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ                                                                

หมู่เลือด AB เลขประจำตัวประชาชน 1600100637891                                                   

  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 161/2 หมู่ที่ 1 ตำบล มหาโพธิ อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230  

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

ชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียน ปวีณาวิทยา                                                        

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียน ปวีณาวิทยา                                           

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียน อนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)                           

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม                                         

  ชื่อ – นามสกุลบิดา นาย สามารถ กล่ำดี อาชีพ บวช                                       

ชื่อ – นามสกุลมารดา นาง ทัศนีย์ พิสฐศาสน์ อายุ 37 ปี อาชีพ ค้าขาย               

 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 264/3 หมู่ที่ 2 ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180 
เพื่อนที่สนิทในโรงเรียน 1. ชื่อ นางสาว สกาวเดือน เฉลิมผจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 2. ชื่อ นางสาว แววดาว สมสัวสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 วิชาที่ชอบเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาที่ไม่ชอบเรียน ฟิสิกส์ ชีวะ สังคม งานอดิเรก วาดการ์ตูน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ อ่านหนังสือ คติประจำตัว “ ไปให้สุดแล้วหยุดแค่คำว่าพอ ”

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์