ข้อมูลของฉัน


       ชื่อ นางสาวน้ำทิพย์   นามสกุล บุพพพันธ์
ชื่อเล่น น้ำ เลขประจำตัว 12961 ชั้น ม.5/3
E-mail  nam-lonely@hotmail.com
Facebook  nam-lonely@hotmail.com
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2539
อายุ 16 ปี  ชอบตุ๊กตาคิตตี้ ชอบสีชมพู
ที่อยู่ 99/6 หมู่ 6 ตำบล นครสวรรค์ตก
อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
นิสัยส่วนตัว ร่าเริง
ผลไม้ที่ชอบ มะม่วงมัน สับปะรด
งานอดิเรก เล่นคอมพิวเตอร์ ดูหนัง ฟังเพลง

     ประวัติการศึกษา
 -ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
 -ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 ปัจจุบันเรียนอยู่นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์