:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
สุนัขแสนรัก
น้องเหมียวแสนซน
ปลาน้อยสุดสวย
แก็สบี้สุดซ่า
แฮมเตอร์แกนเซียว
กระต่ายแสนซน
นกสุดเกรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : สัตว์เลี้ยงแสนรัก
ผู้จัดทำ :   1. นายปรเมศ    กอดสะอาด         เลขที่   2     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                2. นายวุธธิชัย    เส็งหะพันธุ์         เลขที่ 18     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                3. นางสาวสุวนันท์       อยู่งาม     เลขที่  31    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
                4. นางสาวรวิวรรณ        บัวพันธ์  เลขที่  41    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง  สัตว์เลี้ยงแสนรัก    ความนิยมที่คนชอบเลี้ยงใน   7 อันดับ  เพื่อบอกความรู้  และนิสัยของสัตว์  ลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดบ่งชี้จุดเด่น  รูปลักษณของสัตว์แต่ละชนิด
           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://www.animalworld.50megs.com/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์