ชื่อ นายอภิสิทธิ์  แย้มแสน 
ชื่อเล่น ซ้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เวลา 08.24 นาฬิกา
สถานที่เกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขต บางคอแหลม แขวง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปีนักษัตร ปีจอ
ราศี กรกฎ
กรุ๊ปเลือด โอ
ส่วนสูง 177 เซนติเมตร
น้ำหนัก 53 กิโลกรัม
เบอร์โทรศัพท์ 082-1696798
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
ด้านครอบครัว มีด้วยกัน5 คน คือ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย  และข้าพเจ้า
บิดาชื่อ นายละเอียด  แย้มแสน
มารดาชื่อ นางพรพรรณ  แย้มแสน
พี่ชายชื่อ    นายปริวัติน์  แย้มแสน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี่ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจุบันอาศัยอยู่  บ้านเลขที่ 87 หมู่ 12 ตำบล บางเคียน อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
งานอดิเรก  ดูโทรทัศน์ ทำงานบ้าน อ่านหนังสือ
รางวัลที่เคยได้รับ  เกียรติบัตรเรียนดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คะแนนเฉลี่ย 3.90                     เกียรติบัตรเรียนดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   คะแนนเฉลี่ย 3.86                  
เกียรติบัตรเรียนดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   คะแนนเฉลี่ย 3.69              
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่นขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาระดับจังหวัด                    รองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ม.3

ภาพยนตร์ที่ชอบ ศึกตำนานสมเด็จพระนเรศวร
หนังสือที่ชอบ หนังสือเรียน
แนวเพลงที่มักฟังบ่อย เพลงบรรเลงเอื้องหลวง เพลงโมสารท
อาหารที่ชอบ ราดหน้า
วิชาที่ชอบ วิชาชีววิทยา
สีที่ชอบ สีฟ้า
มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตว์เลี้ยงที่โปรดปราน  แมว

เพื่อนสนิท 1.นายกสานติ์ พิมพ์พัน
                  2. นายภูมินทร์  ไกลแสงศรี
                  3.นาย วทัญญู   อมรพิศาล
                  4. นาย วัชรพันธ์  สิงห์วี
                  5.นายสุธิภัทร    ขุนศรีรอด
                  6.นายเอกชัย   เกษทรัพย์
                  7. นายอดิศักดิ์  พุ่มทอง   
อนาคตอยากเป็น บุคลากรทางด้านงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ ทันตะ เภสัช นักเทคนิคการแพทย์  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรืออีกด้านหนึ่งคือด้านกฎหมายพวก อัยการ หรือผู้พิพากษา

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์