ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2553
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2553
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2553
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
535101
โรคที่สำคัญของมนุษย์ p  
535102
The Tenses p  
535103
ส่วนประกอบของทานตะวัน p  
535104
วิถีชุมชนบ้านตะคร้อ อ.ไพศาลี p  
535105
ช่อดอก pp  
535106
สัตว์ป่าค้มครอง p  
535107
อวัยวะภายในของมนุษย์ p  
535108
ความหลากหลายทางชีวภาพ p  
535109
วิถีชุมชนบ้านบึงน้ำใส จ.นครสวรรค์ p  
535110
โครงสร้างของพืชดอก p  
535111
อาณาจักรสัตว์ p  
535112
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ p  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
535201
ลักษณะทางพันธุกรรมของผักคะน้า p  
535202
กุหลาบ ไม้ดอกแห่งความรัก pp  
535203
ผลไม้ไทยกับทัศนะของนักเรียนนวมินท์ เพิ่มเติม ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง รอปรับปรุง
535204
สุนัข สัตว์ที่นิยมเลี้ยงในอำเภอนครสวรรค์ p  
535205
อะเมซิ่ง ชุมชนคนเขาดิน อ.เมืองนครสวรรค์ ขาดภาพที่เป็นปัจจุบัน รอปรับปรุง
535206
อะเมซิ่ง ชุมชนบ้านหนองกรด pp  
535207
ตัวละครเรื่องนารูโตะ pp  
535208
ไม้ยืนต้นภายในโรงเรียน pp  
535209
ไม้ประดับกับทัศนะของนักเรียนนวมินท์ pp  
535210
วัดที่มีความสำคัญต่อชาวนครสวรรค์ ppp  
535211
กรุ๊ปเลือดบอกนิสัยคน p  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์