:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติบึงน้ำใส
วิธีการปลูกฝรั่ง
การเลือกสายพันธุ์ฝรั่งปลูก
พันธุ์ฝรั่งกิมจู
การปลูกฝรั่งกิมจู
การขยายพันธุ์ฝรั่ง
วิธีปฏิบัติดูแลรักษา
วิธีป้องกันกำจัดโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยว
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
พันธุ์ฝรั่งกิมจู

ฝรั่งกิมจูสายพันธุ์ใหม่สร้างรายได้  ให้เกษตรกรอำเภอหนองเสือตลอดทั้งปี
Source - บ้านเมือง (Th)
Saturday, September 20, 2008  10:21
2557 XTHAI XGEN V%PAPERL P%BMND
          กรุงเทพ--20 ก.ย.--บ้านเมือง
ฝรั่งกิมจูสายพันธุ์ใหม่สร้างรายได้  ให้เกษตรกรอำเภอหนองเสือตลอดทั้งปี
          อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หลังจากหมดยุคส้มก็เริ่มหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนจนประสบความสำเร็จโดยได้รับการส่งเสริมจาก นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ในโครงการอยู่ดีมีสุขได้ให้งบสนับสนุนในโครงการต่างๆ ของเกษตรกรในหลายโครงการ ซึ่งได้ให้นายประสพศักดิ์ นายอำเภอหนองเสือ คอยประสานในโครงการต่างๆ ทั้งหมดโดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรคอยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเครื่องมืออันทันสมัยและอุปกรณ์ในการทำการเกษตรตลอดจนกระทั่งงบประมาณ โดยมีนายพินิจ สระบุรินทร์ เกษตรอำเภอหนองเสือ คอยแนะนำช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรและจัดส่งวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และกิ่งพันธุ์ไม้ผลตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สร้างอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดกับค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างเช่นการปลูกฝรั่งกิมจูเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและฝรั่งพันธุ์อื่นๆ ในแถบอำเภอหนองเสือนั้นสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรอำเภอหนองเสือไม่แพ้ในแถบจังหวัดนครปฐมเท่าไรนัก ในช่วงเวลาขณะนี้เกษตรกรในแถบอำเภอหนองเสือเริ่มหันมาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูกันมากขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยไร่ก็เพราะฝรั่งพันธุ์นี้มีความโดดเด่นกว่าพันธุ์อื่น คือมีรสชาติลักษณะหวานกรอบและมีเมล็ดน้อยหรือแทบไม่มีเมล็ดเลย และอีกประการหนึ่งก็คือในช่วงระยะเวลานี้ผลไม้ที่อยู่ในประเทศมีน้อยมากแต่ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งปี ดังนั้นชาวสวนที่ปลูกฝรั่งจะมีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปีซึ่งเป็นช่วงที่มีผลไม้ให้รับประทานน้อยไม่มีให้เลือกมากนักจึงส่งผลให้ฝรั่งมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยและการดูแลรักษาก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก           นายอนุรักษ์ อำโพธิ์ศรี เกษตรกรวัย 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 10 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เล่าว่าตนเป็นอีกผู้หนึ่งที่หันมาเอาดีทางปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูหลังจากปลูกพืชล้มลุกและไม้ผลประสบกับการขาดทุนมาตลอดจนไม่คิดอยากจะทำอะไร ต่อมามีเพื่อนเกษตรกรจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มาเยี่ยมที่บ้านและก็ปรึกษากับเพื่อนว่าจะปลูกอะไรดีเพื่อนจึงแนะนำให้ปลูกฝรั่งกิมจูซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ และก็ได้ศึกษาคุณลักษณะรสชาติและข้อดีข้อเสียเรื่องการตลาดและราคาดูแล้วว่ามีอนาคตคงจะไปได้แน่จึงสั่งกิ่งพันธุ์มาจากอำเภอบ้านแพ้วมาปลูกในเนื้อที่ 30 ไร่ จำนวน 2,000 กิ่ง

          วิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากเตรียมพื้นที่โดยยกร่องเดิมของสวนส้มขุดหลุมกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ถึง 70 เซนติเมตรนำดินที่ขุดขึ้นมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้คือมูลไก่หรือมูลวัวหรือมูลเป็ดพอประมาณถ้าใช้ปริมาณมากจะทำให้ดินเค็มและอาจจะทำให้รากเน่า จากนั้นก็นำฝรั่งกิ่งพันธุ์ปลูกรองด้วยดินที่ผสมมูลไก่แล้วและนำไม้มาปักเพื่อยึดติดต้นเอาไว้เพื่อป้องกันลมและการรดน้ำ เอาเศษหญ้าแห้งปกคลุมโคนต้นป้องกันแสงแดดหลังจากปลูกมาได้ประมาณ 3 เดือนเริ่มใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ส่วนการรดน้ำควรรด 2-3 วันต่อครั้งโดยใช้เรือรดน้ำจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนฝรั่งก็จะเริ่มออกดอกและเริ่มติดผลแต่ถ้าปล่อยให้ฝรั่งติดตามธรรมชาติฝรั่งมักแตกยอดและแตกกิ่งออกมามากจึงจำเป็นต้องทำห้างโดยการนำไม้รวกมาปักรอบๆ ทรงพุ่มและโน้มกิ่งสูงลงมาตัดยอดบ้างบางกิ่งก็เพื่อช่วยให้แตกตา และดอก วิธีนี้เป็นการบังคับให้ฝรั่งติดดอกไปด้วยแต่ถ้าไม่ตัดยอดออกจะทำให้การติดดอกน้อยและติดผลช้าอีกต่างหาก ในช่วงที่ฝรั่งติดผลเล็กๆ ควรดูแลโดยการให้อาหารเสริมเพื่อเป็นการบำรุงต้น
          และถ้าจะให้ฝรั่งติดผลดีควรบำรุงตั้งแต่ฝรั่งเริ่มติดดอกเพื่อเป็นการบำรุงดอกและเป็นการป้องกันดอกร่วงและให้ฝรั่งติดผลดี เมื่อดอกพัฒนามาเป็นผลขนาดเท่าผลมะนาวมักจะมีปัญหาการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งโดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวนขั้วผลบริเวณจุกและบริเวณใต้ผิวใบทำให้บริเวณที่เพลี้ยแป้งเข้าทำลายมีลักษณะผิวคล้ำซึ่งจะมีผลถึงผลแก่ทำให้ผิวมีตำหนิ การกำจัดโดยใช้สารฆ่าแมลงทั่วๆ ไปโดยการนำเทคนิคที่นำมาใช้ได้ผลดีคือการใช้ยาฆ่าแมลงหลายๆ ตัวสลับกันไป ต่อมาเมื่อผลมีขนาดเท่าลูกมะนาวให้เริ่มห่อด้วยถุงพลาสติกซึ่งวิธีนี้สามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงได้เป็นอย่างมากและข้อดีของการห่อผลฝรั่งจะทำให้ฝรั่งมีผิวสวยและสีสันงดงามชวนรับประทาน ส่วนวิธีการห่อการคือต้องห่อ 2 ชั้นๆ แรกห่อด้วยถุงพลาสติกเจาะรูด้านล่างป้องกันน้ำขังภายในถุงและอีกชั้นห่อด้วยกระดาษเพื่อเป็นการป้องกันแสงแดด การห่อกระดาษนอกจากจะช่วยป้องกันแสงแดดและแมลงแล้วยังช่วยป้องกันเวลาฉีดพ่นสารเคมีไม่ให้ตกค้างภายในผลฝรั่งอีกด้วย
          หรืออีกกรรมวิธีหนึ่งคือใช้กาวดักแมลงวันทองเป็นการกำจัดที่ส่งผลดีมากเพราะสามารถกำจัดแมลงวันทองได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งความสำคัญนั้นอยู่ที่แมลงวันทองตัวเมียเพราะผลผลิตของฝรั่งเสียหายมากนั้นอยู่ที่แมลงวันทองตัวเมียเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการลดสารเคมีไปในตัวและเป็นการลดต้นทุนในการฉีดพ่นสารเคมีอีกต่างหาก หลังจากห่อไปได้สักระยะหนึ่งควรเปลี่ยนปุ๋ยหันมาใส่สูตรเสมอให้ค่าสูงขึ้นเพราะช่วงนี้ต้องการบำรุงผลทำให้ผลใหญ่และติดผลดก ส่วนศัตรูที่สำคัญคือแมลงวันทองฉะนั้นถ้าไม่ห่อผลจะถูกแมลงวันทองเจาะผลดูดน้ำเลี้ยงบริเวนด้านในผลและจะไข่ทิ้งไว้พัฒนามาเป็นตัวและไต่ออกมาจากรูที่ตัวแม่เจาะเข้าไปในตอนแรก ผลฝรั่งที่ถูกแมลงวันทองเจาะผิวจะนิ่มและเริ่มเน่า และจำพวกเพลี้ยไฟไรแดงเพลี้ยให้สังเกตที่ขั้วและผิวใบถ้าพบแมลงศัตรูก็ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีก่อนห่อผลฝรั่งเพราะจะช่วยป้องกันโรคของฝรั่งได้เป็นอย่างมาก ส่วนการห่อนั้นควรห่อตั้งแต่ฝรั่งมีอายุได้ 2 เดือน เพราะในช่วงเปลือกยังแข็งอยู่และเป็นการรักษาผลผลิตได้มากแต่ถ้าปล่อยไว้จนลูกโตขึ้นเนื้อมากขึ้นเนื้อนิ่มลงการเจาะของแมลงวันทองจะทำได้ง่ายขึ้นและควรห่อในช่วงนี้ดีที่สุด
          นายอนุรักษ์ เล่าต่อว่า หลังจากห่อแล้วทิ้งไว้แล้วประมาณ 2-3 เดือนก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ซึ่งเนื่องจากการปลูกฝรั่งภายในสวนที่มีระบบร่องน้ำจึงทำให้สะดวกต่อการเก็บผลฝรั่งคือใช้เรือถ่อไปตามท้องร่องเก็บผลฝรั่งที่ห่อทั้งถุงลงลังพลาสติกที่เตรียมไว้และนำลงเรือเพื่อมาแยกคัดเกรด ความต้องการของฝรั่งกิมจูในตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเกี่ยวกับรสชาติที่เด่นกว่าพันธุ์อื่น สีนวลสวยหวานกลมกล่อม กรอบไม่มีเมล็ดหรือมีก็น้อยมาก ในส่วนของการตลาดนั้นเราไม่ต้องห่วงเพราะมีพ่อค้าจากตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองและห้างสรรพสินค้าและพ่อค้าตั้งขายแผงริมถนนมารับถึงสวนราคาตกอยู่ กก. ละ 20-25 บาท คิดว่าราคานี้เราอยู่ได้และคุ้มค่าสำหรับค่าแรงงานและการลงทุนในการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวนี้และตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของตลาดราคาดีตลอดทั้งปีเมื่อมองดูตลาดฝรั่งพันธุ์กิมจูน่าจะมีอนาคตไปได้อีกไกลต่อไปถ้าด้านการตลาดดีก็ย่อมเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมากแต่เราต้องดูแลรักษาคุณภาพของการผลิตเรื่องผิวนวลสวยและรสชาติหวานกรอบให้ได้มาตรฐานตลอดไป
ที่มา : สมยศ แสงมณี/ปทุมธานี--จบ--

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42