อัจฉริยภาพ
 
 
หลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ที่จังหวัดนครสวรรค์

           เชิญดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ที่จังหวัดนครสวรรค์ (Update 4-12-2552)

           1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษ พลศึกษา | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
           9. กลุ่มสาระ เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน | หลักเกณฑ์การแข่งขันสาระเทคโนโลยี 2552
          10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ | รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
          11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เตรียมความพร้อมการเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา
          หากสถานที่แข่งขันมีความพร้อมและสามารถ FTP ผลงานของนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้ ก็สามารถชมผลงานของนักเรียนทางเว็บไซต์นี้ คลิก >>>>
 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์