ตะกร้าเชือกฟาง

                ตะกร้าเชือกฟางเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชุมชน ตะกร้าเชือกฟางนี้จะมีกลุ่มบ้านรวมตัวกันเพื่อถักสร้างสรรค์ผลงาน โดยตะกร้าหนึ่งตะกร้าจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน มูลค่าของผลิตภัณฑ์ก็ประมาณ 200-400บาท/ชิ้น

 

 

ที่มา : http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children/2550/c505601/505605/

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์