การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ youtube

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ youtube สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

         1. ดาวน์โหลดจาก Firefox Web Browser (Firefox Web Browser ที่ใช้่สาธิต คือ Firefox รุ่น 3.6)
เริ่มจากเมนู - ส่วนเสริม ดังภาพ

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ youtube

คลิกที่หมายเลข 3 พิมพ์คำว่า youtube และคลิกที่หมายเลข 4 และ 5 ตามลำดับ

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ youtube จาก Firefox

คลิกติดตั้งโปรแกรมเสริม ติดตั้งเดี๋ยวนี้

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ youtube จาก Firefox

คลิกเริ่ม Firefox ใหม่

เมื่อเปิด http://www.youtube.com จะปรากฏ รูปแบบไฟล์ให้คลิกเพื่อดาวน์โหลด ดังภาพหมายเลข 8

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ youtube จาก Firefox

2. ดาวน์โหลดจาก Internet Explorer Browser

        2.1 คัดลอก URL ของตำแหน่งไฟล์วีดีโอ
        2.2 เปิดเว็บไซต์ http://keepvid.com และวาง URL ที่คัดลอกจากข้อ 2.1 ในช่อง URL กดแป้น Enter หรือคลิก Download
        2.3 รอสักครู่หนึ่งจะปรากฏ Download links ให้เราเลือกคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์