ทำนาข้าว
การทำนานั้นเป็นอาชีพหลักของชาว ต.บ้านมะเกลือ การทำนาต้องใช้เนื้อที่มาก ต้นทุนสูง ลงทุนและลงแรงมาก การทำนาต้องใช้ระยะเวลานานถึง 4 เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ นาข้าวนั้นมีทั้งนาปัง นาปี และข้าวก็มีหลายชนิดหลายพันธุ์ การทำนาเสี่ยงต่อการเป็นหนี้สินมากในเรื่องของค่ายา ค่าปุ๋ยค่ารถตีดินค่ารถเกี่ยวและยิ่งทำให้ขาดทุนมากเมื่อถึงหน้าแล้งและะหน้าน้ำเพราะบางทีอาจจะแห้งแล้งข้าวก็อาจจะแห้งตายหรือถ้าน้ำท่วมก็จะทำให้ข้าวเน่าตายจึงทำให้เสี่ยงถ้าทำนาดังนั้นการทำนาจึงควรที่จะดูจังหวะให้ดีก่อนว่าควรจะทำตอนไหนเพราะถ้าข้าวไม่ดี ไม่สวย ราคาก็จะถูกลงด้วย

ข้อมูลโดย นางสร้อย ดีสารพันธ์

ทำสวนมะลิ
ชาวบ้านที่นี่นอกจากจะทำนาแล้วยังมีอีกอาชีพหนึ่งคือการทำสวนมะลิซึ่งเป็นอาชีพที่ทำกันมากเป็นอันดับต้นๆใน ต.บ้านมะเกลือการทำมะลินั้นต้องใช้เนื้อที่อย่างน้อย 1 งานขึ้นไปเพราะจะทำให้ได้ผลผลิตเยอะ การปลูกมะลิต้องปลูกเป็นร่องยาวเป็นแถวๆจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1 อาทิตย์ไปแล้วมะลิจะมีดอกเยอะและราคาถูกประมาณกิโลกรัมละ
30-50 บาทในช่วงฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงเทศกาลมะลิจะมีดอกน้อยและมีราคาแพงกิโลละประมาณ 100-500 แต่ถ้าอากาศหนาวจัดมะลิจะมีราคา 600-1000 บาท เพระในช่วงนี้มะลิไม่มีดอก

ข้อมูลโดย นางอยู่ สิงโห

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์