เสลดพังพอนตัวผ ู้

ชื่อท้องถิ่น เสลดพังพอนตัวผู้, พิมเสนต้น, ชองระอา หรือทองระอา, อังกาบแดง, ลิ้นงูเห่า, ต้นเขี้ยวงู, ต้นสารพัดพิษ ภาษาจีน เรียก เช็กเชเกี่ยม

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Barleria lupulina Lindl
ลักษณะของพืช เป็นไม้พุ่มสูง 1 - 1.2 เมตร มีหนามยาวที่ข้อ ๆ ละ 2 คู่ กิ่งสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามกัน รูปขอบขนานกว้าง 1.8 - 2.5 ซม. ขอบเรียบ โคนและปลายใบค่อนข้างแหลม ก้านใบสั้น มีสีแดงตลอดไปจนเส้นกลางใบ เนื้อใบค่อนข้างแข็ง ผิวเรียบ ดอกช่อรูปทรงกระบอก ปลายเรียวแหลมออกที่ปลายกิ่งเป็นช่อตั้งยาว 8 - 10 ซม. ประกอบด้วยใบประดับรูปกลมสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่หุ้มดอกย่อยแต่ละดอก กลีบดอกสีเหลือง – ส้ม โคนกลีบติดกัน ปลายแยกออกเป็นลักษณะสองปาก ผลเป็นฝักรูปไข่ปลายแหลม
ส่วนที่นำมาเป็นยา ใบสด

ประโยชน์ทางยา - ถอนพิษแมลง - สัตว์, เป็นฝี และแก้น้ำร้อนลวก
          - ถอนพิษตะขาบ
          - แก้อาการปวดหัว
          - แก้ร้อนใน
          - แก้ปวดฟัน
         - แก้ผดผื่นคัน
การขยายพันธุ์ ใช้ลำต้นปักชำ เลือกกิ่งที่แก่ ๆ ยาวกิ่งละประมาณ 1 - 2 คืบ ปักชำให้ออกราก แล้วย้ายลงปลูกในแปลง ดูแลรักษาเหมือนกับพืชทั่ว ๆ ไป เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่าย

 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์