หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความใฝ่ฝัน
 

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส.จินตนา กลทิพย์ ชั้น ม.5 /6 เลขที่ 29 รหัสประจำตัว 11681
ชื่อเล่น มิน เกิดในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
อยู่บ้านเลขที่ 272 หมู่ 12 ตำบล หนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
วิชาที่ชอบ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 086-2051545


E-mail hxh_killua_m@hotmail.com
บิดาชื่อ นายศิริชัย กลทิพย์ อายุ 42 ปี อาชีพ ค้าขาย
มารดาชื่อ นางสมบุญ บุญพุ่ม อายุ 43 ปี อาชีพค้าขาย
มีน้องชาย 1 คน ชื่อ เด็กชาย นพดล กลทิพย์ ชื่อเล่น แมน อายุ 14 ปี
นิสัยส่วนตัว คุยมากแล้วแต่อารมณ์ เครียดเป็นส่วนใหญ่ ร่าเริง แจ่มใสเข้ากับคนง่าย
งานอดิเรก เล่นเน็ต ดูบอล ดูหนัง อ่านหนังสือ
สิ่งที่ไม่ชอบ คือ ความไม่จริงใจ และคนไม่มีเหตุผล

 

บุคคลที่ชอบ จอร์น เทอร์รี่ ( นักฟุตบอล )และนักร้อง แดน บีม พี่โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ วงพาลาด็อก
สีที่ชอบ สีฟ้า สีขาว
อาหารที่ชอบ ผัดขิง ผัดไท ผัดไข่ ( เน้นผัก ) อาหารที่ไม่ชอบ คือ ต้มปลาทุกชนิด

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000