หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ น.ส.คัทรียา ประภัสสร
ชื่อเล่น ทราย
อายุ 16 ปี
เกิดวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ปีมะแม
บิดาชื่อ นายสมควร ประภัสสร ประกอบอาชีพ ค้าขาย
มารดาชื่อ นางสมาน ประภัสสร ประกอบอาชีพ ค้าขาย
ที่อยู่ 60/3 ม.3 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
มีพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนที่ 1
การศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบูรพาศึกษา ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์