ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าอยากเป็นไกด์ เพราะว่าข้าพเจ้าชอบท่องเที่ยวและข้าพเจ้าก็ชอบภาษาอังกฤษด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเหมาะที่จะเป็นไกด์ เพราะว่าอาชีพไกด์หรือว่า มัคคุเทศก์ เป็นอาชีพที่ไม่เครียด เพราะว่าทำงานไปท่องเที่ยวไปสนุกสนานดี

ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นไกด์ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่เผยแผ่วัฒนธรรมของประเทศไทย
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของไทยได้อย่างลึกซึ้ง
เพื่อที่ชื่อสียงของประเทศไทยจะได้โด่งดังไปทั่วโลก

 

ความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสุดท้ายถ้าไม่ยากเกินความสามารถจนเกินไป
ก็อยากจะสอบเข้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ได้
ส่วนคณะที่อยากจะสอบเข้า คือ คณะมนุษศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะนิติศาสตร์
และ คณะนิติศาสตร์ ระหว่างประเทศ เหตุที่เลือกที่จะสอบ
คณะนิติศาสตร์ ก็เพราะว่าทางครอบครัวอยากให้เป็น
ข้าราชการ ข้าพเจ้าจึงเลือกคณะนิติศาสตร์มาไว้เป็น
อีกหนึ่งตัวเลือก

 

มหาวิทยาลัยในฝัน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะที่ข้าพเจ้าอยากเรียน
คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะที่ข้าพเจ้าอยากเรียน
คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่ข้าพเจ้าอยากเรียน
คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ระหว่างประเทศ

 

 

 


 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์