ของดีเมืองวิเชียรบุรี

 

ไก่ย่างสามแยกวิเชียรบุรี

    บริเวณสองข้างทางของเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑ ถนนสระบุรีหล่มสัก ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๒–๑๒๓ มีถนนแยกไปทางทิศตะวันออก มีป้ายของทางหลวงบอกว่าวิเชียรบุรี ๗ กิโลเมตร ณ ที่นั้นจะพบกับร้านค้าซึ่งมีรถยนต์โดยสาร รถทัวร์ รถสิบล้อ รถตู้ รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ จอดอยู่ มีผู้คนทั้งสองข้างทางค่อนข้างมากในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะเห็นควันไฟตลบอบอวล และได้กลิ่นไก่ย่างหอมกรุ่นทั่วบริเวณ สถานที่ดังกล่าวเรียกว่า สามแยกวิเชียรบุรี ซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักและเรียกว่า “ไก่ย่างสามแยกวิเชียรบุรี”

    ไก่ย่างสามแยกวิเชียรบุรี เดิมมีอยู่ไม่มากนัก และยึดเป็นอาชีพติดต่อกันมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ผู้คนสัญจรไปมาน้อย ต่อมาเมื่อเส้นทางดังกล่าวสะดวกขึ้น มีผู้คนเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา และเป็นจุดรับ-ส่ง ผุ้โดยสารของรถยนต์ โดยสารสายหลักกรุงเทพฯ-หล่มสัก ประกอบกับได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์แม่ช้อยนางรำ มอบเกียรติคุณบัตรให้เป็นเกียรติแก่ นายทรวง ซึ่งจ่าย เจ้าของร้านไก่ย่างที่ใช้ชื่อว่า “ตาแป๊ะ” ในฐานะที่ไก่ย่างมีรสชาติอร่อย มีเอกลักษณ์ มีคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆ หลังจากนั้นไก่ย่างสามแยกวิเชียรก็ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น เป็นเหตุให้มีร้านค้าไก่ย่าง ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านบัวตอง ร้านรสทิพย์ ร้านพิมพ์พา ร้านลูกสาวตาแป๊ะ เป็นต้น

    ด้วยชื่อเสียงไก่ย่างวิเชียรที่มีอยู่ และได้รับความนิยมอย่างมากเช่นปัจจุบัน ยังผลให้เกิดอาชีพที่เอื้อต่อกันตามมา เช่น การเลี้ยงไก่ การรับจ้างถอนขนไก่ รวมทั้งการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่นมะขามหวานมีมากขึ้น กิจการดังกล่าวนับว่าเป็ฯการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนโดยเฉลี่ยในแต่ละวันมิใช่น้อย จากข้อมูลสำรวจการขายไก่ย่าง พบว่า ต้องใช้ไก่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ตัว ในแต่ละวัน ปัจจุบันในวันหยุดราชการต้องใช้ไก่เพื่อย่างจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคประมาณวันละ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ตัวทีเดียว 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์