ความใฝ่ฝัน

                

ความใฝ่ฝันของฉันนั้นคืออยากทำงานที่ธนาคาร ทำงานเกี่ยวกับ บัญชีการเงิน และระบบการเงินต่างๆ เพราะฉันชอบคณิตศาสตร์มาก การที่เราชอบวิชาที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เราจะเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่มีหลายคนบอกว่ามีคนเรียนเยอะถ้าไม่เก่งจริงก็จะทำให้ตกงาน ฉันเลยอยากทำความฝันนั้นให้เป็นจริงตามที่หวังเอาไว้ และจะทำมันให้ดีที่สุด เพราะมันเป็นความฝันที่ฉันอยากเป็น  การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเราก็ควรตั้งใจทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด และตั้งใจทำด้วยความสามารถของเราเอง เพื่อให้งานนั้นออกมาดีที่สุด ทำให้มีแต่คนชื่นชมในงานที่เราทำด้วยตนเอง แล้วเราจะประสบผลสำเร็จในการงานที่เราชอบ และ อยากจะเป็นในสิ่งที่เราฝันมา ให้ดีที่สุดด้วยตัวของเราเอง
ความใฝ่ฝันนี้นั้น ต้องเป็นความชอบ และ ความถนัดในวิชาเรียนและยังเป็นความสามารถแต่ละบุคคล

                 ความใฝ่ฝันของฉันนั้นคืออยากทำงานที่ธนาคาร ทำงานเกี่ยวกับ บัญชีการเงิน และระบบการเงินต่างๆ เพราะฉันชอบคณิตศาสตร์มาก การที่เราชอบวิชาที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับสาขาวิชาที่เราจะเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่มีหลายคนบอกว่ามีคนเรียนเยอะถ้าไม่เก่งจริงก็จะทำให้ตกงาน ฉันเลยอยากทำความฝันนั้นให้เป็นจริงตามที่หวังเอาไว้ และจะทำมันให้ดีที่สุด เพราะมันเป็นความฝันที่ฉันอยากเป็น  การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเราก็ควรตั้งใจทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด และตั้งใจทำด้วยความสามารถของเราเอง เพื่อให้งานนั้นออกมาดีที่สุด ทำให้มีแต่คนชื่นชมในงานที่เราทำด้วยตนเอง แล้วเราจะประสบผลสำเร็จในการงานที่เราชอบ และ อยากจะเป็นในสิ่งที่เราฝันมา ให้ดีที่สุดด้วยตัวของเราเอง
ความใฝ่ฝันนี้นั้น ต้องเป็นความชอบ และ ความถนัดในวิชาเรียนและยังเป็นความสามารถแต่ละบุคคลมหาลัยที่ใฝ่ฝันนั้นคือ มหาลัยเชียงใหม่ เพราะมีสถานที่เที่ยวสวย และ มีอากาศหนาว

 

 

 

 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์