ประวัติส่วนตัว


     ชื่อ นางสาว โสฬส ขันกสิกรรม *!*

เรียกเล่นๆว่า ลูกหยี +0+

เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 2534 ~?~  

สถานที่เกิด โรงพยาลปิ่นเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ *!*

อยู่ที่บ้านเลขที่ 98/9 หมู่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์
+0+

 

oOo..สิ่งที่ชอบ..oOo

อาหารที่ชอบ ข้าวผัดไข่ ~!~

อาหารหวานที่ชอบ ทองบหยิบ,ทองหยอด *0*

ขนมที่ชอบ ขนมปาร์ตี้ +?+

สีที่ชอบ สีชมพู ~!~

สัตว์เลี้ยงที่ชอบ แมวเหมียว +0+

กีฬาที่ชอบ กีฬาว่ายนำ (แต่ว่ายไม่เป็น) *?*

 

oOo..การศึกษา..oOo

ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 
   
     
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์