หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ความใฝ่ฝัน
สมาชิกในกลุ่ม
จากใจจริง

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว ณัฐพร ช้อยนิยม ชื่อเล่น นก อายุ 17 ปี
เลือดกรุ็ป บี บ้านเลขที่ 165 หมู่ 7 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
สีที่ชอบคือ ม่วง ขาว อาหารที่ชอบคือ ตำส้มปไทย
นักร้องชายวงที่ชอบคือวง Clash นักร้องหญิงวงที่ชอบคือวง Pink
นักร้องเดี่ยวชายที่ชอบคือ วิด Hyper นักร้องเดี่ยวหญิงที่ชอบคือ ดา Endofent
สถานที่ที่ชอบมากที่สุดคือ นำ้ตก และทะเล
เกิดวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2533

 

   
     
     

เว็บไซด์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000