หน้าหลัก
 
  ความเป็นมาขนมไทย  
  รายชื่อและวิธีทำขนมไทย
พระมหากษัตริย์ไทยกับขนมไทย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะวรรณกรรม และอื่นๆได้ ทรงพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานในหนังสือประชุมกาพย์เห่เรือ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้พระราชทาน คำอธิบายเกี่ยวกับกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานไว้ตอนหนึ่งว่า"เข้าใจว่าทรง พระราชนิพนธ์ แต่สมัยรัชกาลที่๑ ผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันมาว่าพระราชนิพนธ์นี้ ทรงชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชชนนีแต่ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าหลาน เธอด้วย กระบวนแต่งเครื่องเสวยไม่มีผู้ใดจะดีเสมอในครั้งนั้น"
กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน
บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาล๒)
โคลง
สังขยาหน้าไข่คุ้น เคยมี
แกมกับข้าวเหนียวสี โศกย้อม
เป็นนัยนำวาที สมรแม่ มาแม่
แถลงว่าโศกเมอพ้อม เพียบแอ้อกอร
กาพย์
สังขยาหน้าไข่คุ้น ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
วิตกอกแห้งเครือ ได้เสพย์หริ่มพิมเสนโรย
ลำเจียกชื่อขนม นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย โหยไห้หาบุหงางาม
มัศกอดกอดอย่างไร น่าสงสัยใคร่ขอถาม
กอดเคล้นจะเห็นความ ขนมนามนี้ยังแคลง
ลุตตี่นี่น่าชม แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
โอชาหน้าไก่แกง แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
ขนมจีบเจ้าจีบห่อ งามสมส่อประพิมประพาย
นึกน้องนุ่งจีบถวาย ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
รสรักยักลำนำ ประดิษฐ์ทำขนมเทียน
คำนึงนิ้วนางเจียน เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
ทองหยิบทิพย์เทียมทัด สามหยิบชัดน่าเชยชม
หลงหยิบว่ายาดม ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
ขนมผิงผิงผ่าวร้อน เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
ร้อนนักรักแรมไกล เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
รังไรโรยด้วยแป้ง เหมือนนกแกล้งทำรังรวง
โอ้อกนกทั้งปวง ยังยินดีด้วยมีรัง
ทองหยอดทอดสนิท ทองม้วนมิดคิดความหลัง
สองปีสองปิดบัง แต่ลำพังสองต่อสอง
งามจริงจ่ามงกุฎ ใส่ชื่อดุจมงกุฎทอง
เรียมร่ำคำนึงปอง สะอึ้งน้องนั้นเคยแล
บัวลอยเปล่งเคร่งยุคล สถนนุชดุจประทุม
ช่อม่วงเหมาะมีรส หอมปรากฏกลโกสุม
คิดสีสไบคลุม หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
ฝอยทองเป็นยองใย เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์ เย็นซุนใช้ไหมทองจีนฯ

 
  อาจารย์ที่ปรึกษา  
  คณะผู้จัดทำ  
  กลับไปหน้าหลัก  
     
จัดทำโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รุ่นที่13
โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ. เมือง จ. นครสวรรค์ความเป็นมาของขนมไทย