เค้กในโลกนี้มีมากมายหลากหลายชนิด วิธีทำก็ไม่ยากมากมายอะไรเลย
เราจะขอเสนอวิธีทำเค้ก ที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้ว โดยมี 5 อย่าง ดังนี้ คือ
เกี่ยวกับคนทำ การแต่งหน้า(เค้ก)ให้สวย ภาพเค้กสวยๆ สุดยอดเทคนิค!! หน้าแรกนะจ๊ะ วิธีการทำเค้ก..อิอิ
 
 


::สมาชิกกลุ่มที่  6   ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  5/1::
นาย วรรณพงษ์  คงดี
นาย วิศรุต  ทองไพรวรรณ

นาย ไวยวุฒิ  ชูแสง
:::โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   อ. เมือง จ. นครสวรรค์:::