ต้นรางจืด

 

  ชื่อทางพกฤกษศาสตร์  :  Milletti  Kityana,  Craib
   วงศ์  :  LEGUMINOSAE
   ชื่อที่เรียก  :  ทั่วไปภาคกลางเรียก  รางจืด  ทางพายัพเรียก  ฮางจืดเคลือเข้าเย็น                  
    ลักษณะ  :        ต้นรางจืด  เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง  เลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้อื่นๆตามปกติ
                        จะถือว่าเป็นได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบหรือไม้ร่มก็ได้  ใบสดหนาแข็ง  สีเขียวแก่
                       คล้ายใบหญ้านางหรือใบสะค้าน  ดอกใหญ่เขื่องเป็นช่อสีม่วง อ่อนๆ  มีตาเหลือง 
                       กลางกลีบมนออกเป็นช่อดอก และในระหว่างใบที่เขียวแก่  กลางกลีบมน  
                        สวยงาม เป็นช่อดี
    การเจริญเติบโต  :  มีเกิดตามป่าชื้น  ป่าราบทางภาคเหนือและภาคกลาง  ขึ้นได้ในดินธรรมดา
                              ใบมีรสเย็น  ใช้ปรุงเป็นยาเขียว  ทำเป็นยาถอนพิษและยาเบื่อเมาทำให้ลดความ
                                ร้อนในร่างกาย แก้ไข้พิษสำแดง  กระทุ้งพิษไข้หัว  รากและเถา
                               รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้พิษทั้งปวง