ต้นบอระเพ็ด

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Tinospora  Rumphii
วงศ์  :  MENISPERMACEAE
ชื่อที่เรียก  :   ทั่วไปเรียก  บอระเพ็ด  เป็นไม้เถาเนื้ออ่อน  เลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้อื่นๆ
                   เถากลมโตขนาดนิ้วมือ  มีไส้เป็นเส้นยาว  มีเปลือกหุ้มเถาเป็นตุ่มเล็กๆ
                    กลมๆตลอดเถา  ยางมีรสขมจัดมาก  ใบกลมมน  ปลายแหลม 
                    มีลักษณะคล้ายใบพลู  โตขนาดฝ่ามือ  มีดอกเป็นช่อเล็กสีเหลือง
                    เรียกว่าเถาบอระเพ็ด
การเจริญเติบโต  :  ขึ้นได้ในดินธรรมดาทั่วไป  และเกิดได้ทุกภาคของประเทศไทย
                            ขยายพันธ์ได้โดยการตัดเถาไปปักชำก็ขึ้นได้
สรรพคุณ   :    เถา  มีรสขม  นำมาปรุงเป็นยารับประทานแก้ไข้   ขับเหงื่อ  ทำให้
                     เลือดลมเย็น  ลดความร้อนในร่างกาย  แก้กระหายน้ำ  แก้ร้อนในได้ดีมาก
                     ใบ  นำมาโขลกให้ละเอียด  ใช้พอกปิดฝี  และใช้แก้ฟกบวม 
                      ปวดแสบปวดร้อน

..