ต้นตะแบกใหญ่

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Lagerstroemia  Calyculata
วงศ์  :  LYGHRACEAE
ชื่อที่เรียก  :  ในไทยทั่วไปเรียก  ตะแบก,  ตะแบกใหญ่  ทางเหนือเรียก
                     เปื่อย  จ.สุราษฎร์ธานีเรียก  อ้าย 
ลักษณะ :  ต้นตะแบกใหญ่  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ใบโต
                 ปลายใบแหลมคล้ายใบอินทนินหรือใบลั่นทมไทย  ปลายใบแหลม
                 ใบเล็ก  ดอกสีขาว  เป็นช่อแบนใหญ่  ดอกหนึ่งๆ  แตกออกเป็น
                 กลีบกลม6  กลีบ  สวยงามดี  พอแก่จวนจะร่วง  จะกลายเป็นสีม่วง
                 แดงเป็นช่อใหญ่งามน่าดู  เราจะพบดอกของต้นไม้ที่คล้ายกันก็คือ 
                 ต้นดอกอินทนิน  ดอกเสลาดอกยี่เข่ง  พอดอกล่วงหมดก็จะติดผล  
                 มีผลเป็นลูกกลมโตขนาดนิ้วมือ  มีลักษณะคล้ายหมากดิบสด ๆ เล็ก  
                 หรือพุ่มสีผึ้ง  รวมกันเป็นช่องามน่าดู  แต่มีจุดเป็นดอกด่าง ๆ
                 ขาวตามลำต้น
การเจริญเติบโต : เป็นไม้ชอบขึ้นตามป่าราบ  ป่าเบญจพรรณ  มีประปราย
                               ทุกภาคในประเทศไทย
                              ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง
ประโยชน์ : ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ  อุปกรณ์ในการก่อสร้าง  เป็นไม้แข็งแรง
                    รองลงมาจากไม้สัก
สรรพคุณ :  เปลือก  ทำเป็นยาแก้บิด  และมูกเลือด  หรือแก้ลงแดง