ซ่อน

            ซ่อนเป็นเครื่องมือดักปลาดุกและปลาช่อนโดยเฉพาะ สานด้วยตอก มีรูปทรงกระบอกมี
ขนาดเล็กกว่าไซเมื่อปลาเข้าไปจะกลับตัวออกมาไม่ได้อีก
ซ่อนสานด้วยตอกไม้ไผ่สายด้วยลายขัดตาสี่เหลี่ยม ตัวซ่อนจัดเป็นเส้นรอบวงประมาณ
15 เซนติเมตร การสานซ่อนจะสานตั้งแต่ก้นขึ้นมาปลายก้นแหลมๆด้านปากซ่อนผายออก ช่วงตรง
ปากซ่อนจะสานด้วยลายขัดถี่ๆ บางทีใช้หวายหรือลวดถักเก็บขอบเพื่อให้โครงซ่อนค่อนข้างแข็งแรง
และตอกไม่หลุดง่าย ชาวบ้านมีความเชื่อผีเรื่องประจำซ่อน ก่อนไปดักซ่อนต้องจุดธูปเทียนบอกกล่าว
เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้ผีประจำซ่อนเรียกปลาตัวโตเข้าซ่อนหากปลาตัวเล็กมากเข้าซ่อนจะลอดออก ตามคันตอกนั้น แม้ว่าปลาตัวขนาดย่อมเข้าไปอาจกลับตัวว่ายออกทางปากซ่อนได้ เพราะปากซ่อนไม่
ได้ใส่ปากงาไว้ ชาวบ้านเชื่อว่าผีประจำซ่อนจะเรียกเฉพาะปลาตัวโตเข้าซ่อนเมื่อเข้าไปแล้วจะออกทาง
ทางก้นซ่อน ไม่สามารถกลับตัวทางออกทางปากซ่อนได้ด้วยเหตุปลามีขนาดเท่ากับซ่อนพอดี
การดักซ่อนมีวิธีคล้ายกับชุดดักปลา คือ ดักระหว่างคันหน้า ขุดดินเป็นล่องลึกเล็กน้อยให้
น้ำไหลรินๆวางซ่อนไว้ในร่องน้ำ ใช้ขอไม้ไผ่หลายๆตัวปักยึดก่องตอกที่ขัดติดไว้กับพื้นดินไว้ปลายซ่อน
อาจปักหลักไม้ป้องกันไม่ให้ปลาดันหรือดิ้นพาซ่อนลอยตามน้ำ เวลาดักจะใช้ดินโคลนจากแหล่งอื่นๆ
มาตกแต่งทางเข้าปากซ่อน นอกจากปลาจะเสือกตัวเข้าสะดวกแล้วยังช่วยให้ปลาได้กลิ่นโคลนที่อื่น
ปลาจะเข้าซ่อนได้ง่าย ใช้เศษหญ้า เศษฟาง ปิดตัวซ่อนไว้ เพื่อไม่ให้น้ำร้อน ปลามีร่มเงา ไม่กลัวคน
เดินผ่านมาไกลๆการใช้เศษหญ้าใบไม้ทับปิดเครื่องมือดักปลาชนิดนี้คล้ายๆกับซ่อนไว้ในเศษหญ้า
จึงเรียกว่า ซ่อน