โรคหวัดธรรมดา 

ถ้านกเขาชวามีอาการสะบัดหัวบ่อย ๆ และมีน้ำเปียกบริเวณจมูกจะต้องคอยระวังอย่าให้นกเขาชวาถูกความเย็นมากเกินไป หรืออย่าให้นกเขาถูกลมโกรกมาก เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้นกเขาเป็นหวัดได้ง่าย เมื่อนกเขาเป็นหวัดอย่าปล่อยทิ้งไว้แม้จะเป็นหวัดธรรมดาที่ไม่ร้ายแรงก็ตาม ต้องรีบรักษา มิฉะนั้นจะเป็นบ่อเกิดของโรคปอดบวม อันอาจจะทำให้นกเขาตายได้

ยาที่ใช้รักษา ใช้หัวหอมแดงหัวใหญ่ ๆ ปอกเปลือกทุบทั้งหัวพอให้แตก อย่าให้ละเอียดนัก แล้วเอาผ้าขาวบางห่อหัวหอมนั้น แล้วนำไปแขวนไว้ในกรงติดกับซี่กรงในระดับเดียวกับจมูกนกขณะที่นกเขาเกาะที่คอน โดยต้องเปลี่ยนหัวหอมทุบใหม่ ๆ ทุก ๒ - ๓ วัน หรือจะใช้สำลีชุบยูคาลิปตัสห่อผ้าขาวบางแขวนไว้แบบเดียวกันก็ได้ แต่บางทีนกเขาก็ไม่ชอบกลิ่นยูคาลิปตัส จึงต้องคอยสังเกตให้ดีด้วย แต่ปรากฏว่าปัจจุบันจะให้ยาที่หาซื้อง่ายแบบยูคาลิบตัสมากกว่า

BACK