วิธีที่ ๑

๑. คัดเลือกใบยางพาราแก่ปานกลาง ไม่มีแผล ไม่มีตำหนิ มัดรวมกัน ๑๕ ใบ

๒. นำใบยางพาราใส่ภาชนะ ใส่น้ำให้ท่วมใบ ใส่สบู่กรด ๑ ก้อน ต่อใบยาง ๑๐๐ ใบ ไฮเตอร์ ๔ - ๕ ฝาขวด นำไปต้ม ๔ ชั่วโมง หรือมากว่านั้น ดูให้ใบยางเปื่อยได้ที่

๓. นำใบยางพาราแช่น้ำเย็น ถูด้วยแปรงสีฟันเบา ๆ ทีละใบ จนสะอาดเหลือแต่เส้นใย นำไปล้างน้ำให้สะอาด เรียงไว้

๔. นำใบยางพาราแช่น้ำสะอาดผสมไฮเตอร์ ๑ ฝาขวด นาน ๒๐ นาที ล้างน้ำ ๒ ครั้ง นำไปผึ่งแดดให้แห้ง จะได้ใบยางที่ต้องการ เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ

BACK

นาที ล้างน้ำ ๒ ครั้ง นำไปผึ่งแดดให้แห้ง จะได้ใบยางที่ต้องการ เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ

BACK