ลักษณะนกเขาที่ดี

นักเลี้ยงนกเขามีความเชื่อว่าลักษณะลีลาการขันของนกเขาแต่ละตัวจะเป็นไปตามรูปร่างลักษณะพิเศษของนกเขาตัวนั้นๆลักษณะของนกเขาจึงเป็นเครื่องทำนายเสียงนกได้ด้วยดังนี้

1.นกตัวใดปากยาวเสียงขันยาว

2.นกตัวใดจมูกดังนกพิราบ เสียงดูเป็นกังวาน

3.นกตัวใดมีเส้นเป็นร่องเข็มขัด นกตัวนั้นเสียงขัน "กุก" หายจะมีแต่เสียง "ค"

4.นกที่มีปากล่างไม่เรียว เสียงขันจะกุกพอง กุกเพราะ และเบา ถ้าปลายปากเรียวแหลม จะกุกแห้งและหนัก

5.นกที่มีขนเคราใต้ปากมากกว่าธรรมดาจะมีเสียงอ่อนหวาน เสียงขรมดี

6.นกที่มีรูจมูกยาวและรูจมูกไม่ปิดจะมีเสียงขันและเสียงขันอ่างขรมดี

7.นกที่คอยาว คอเรียว ลักษณะเสียงขันจะใหญ่พองถ้าคอพองและยาวตลอดไม่

เรียบ เสียงใหญ่และแข็ง

8.นกที่มีลำคอสั้นเสียงจะเล็ก

9.นกที่ลายขนเรียงเป็นแถวตามขวางนกนั้นจะขันกุกไม่ซ้ำถ้าลายซ้ำซ้อนจะขันกุกซ้ำ

10.นกตัวใดลิ้นเล็กสั้นจะเสียงใหญ่ ถ้าลิ้นใหญ่เสียงสั้น

BACK